Economy Karts  Economy Karts   
POSCar #DriverDivisionPoints 5/5Total
143Tom SennottEconomy Kart2550
21William SimpsonEconomy Kart1439
31Joe HightowerEconomy Kart23
48Frank PittmanEconomy Kart2323
59Josh BoutwellEconomy Kart2222